top of page
20220518-Stadsbeelden Amsterdam-18-05-2022-136 Richard Mouw_.jpg

Samenwerkingsverband van wooncoöperaties in de Metropoolregio Amsterdam 

Foto: Richard Mouw
Onze missie en visie

Het Platform Wooncoöperaties regio Amsterdam (PWA) is een samenwerkingsverband van wooncoöperaties. PWA heeft als doel om betaalbare huisvesting te realiseren voor en door haar leden.
De aangesloten wooncoöperaties zijn geïnitieerd door burgers, democratisch en hebben geen winstoogmerk. De leden werken samen om verschillende verschijningsvormen van wooncöoperaties (bijvoorbeeld met focus op zorg, jongeren, ouderen, meergeneratie, collectief) te realiseren. Binnen het platform delen de wooncoöperaties kennis en streven zij naar een verdere professionalisering van de sector. Het platform behartigt de belangen van wooncoöperaties en maakt zich hard om de meerwaarde van wooncoöperaties in de publieke opinie uit te dragen. Het platform laat zien welke meerwaarde
de aangesloten leden op de woningmarkt te bieden hebben.
About & Subscribe
groepsfoto 2 torteltuin.jpg

Wooncoöperaties zijn er van, voor en door de leden en dragen bij aan een rechtvaardigere betaalbare, duurzame woningmarkt.
Zij zijn democratische organisaties zonder winstoogmerk waar de bewoner centraal staat.

bottom of page