top of page

Nieuwe Kamerbrief van Minister Ollongren over wooncoöperaties

Bijgewerkt op: 18 dec. 2020


Op 9 november 2020 geeft Minister Kajsa Ollongren met een nieuwe kamerbrief inzicht in de acties die haar ministerie heeft genomen om wooncoöperaties te stimuleren. Ze start haar toelichting met alle begrip voor de perikelen van wooncoöperaties.


“Het oprichten van een coöperatief, maar ook de fase van eigen beheer, vraagt veel van de leden van de coöperatie. Het vraagt kennis en kunde, maar vooral veel tijd. Dit maakt de oprichting en het lidmaatschap van een wooncoöperatie niet voor iedereen geschikt. Hierbij spelen vele aspecten een rol, zoals het tot overeenstemming komen in de groep, het vinden van een locatie, de relatie met de gemeente, maar ook zeker de financiën.”

“Het beleid is er op gericht om te bevorderen dat meer levensvatbare initiatieven succesvol worden”, gaat minister Ollongren verder. Daarom heeft ze de volgende stappen genomen:

  • aanpassing van de verkoopregels bij verkoop van een woningcorporatie aan een wooncoöperatie (korting op de verkoopprijs tot 50% van de marktwaarde)

  • onderzoek naar de financiering van wooncoöperaties

  • begeleiding van projecten

  • faciliteren van kennisdeling

  • menukaart voor zelfbeheer

Over de stappen lees je in haar Kamerbrief meer. Minister Ollongren sluit af met de belofte dat ze in het eerste kwartaal van 2021 terugkomt op het onderzoek naar het beleid voor en belang van wooncoöperaties in andere Europese landen. Wordt vervolgd dus.Comments


bottom of page