top of page

Raadsinformatiesessie wooncoöperaties Amsterdam

Bijgewerkt op: 4 mei 2023

Op dinsdagavond 18 april organiseerden het Platform Wooncoöperaties Amsterdam (PWA) en !WOON een raadsinformatiesessie over de waarde van wooncoöperaties voor de stad, en wat er nodig is om coöperatieve ontwikkelingen mogelijk te maken in Amsterdam.

De aftrap werd verzorgd door Clemens Mol van Stichting !WOON, die het gehoor (onder wie vertegenwoordigers van vier politieke partijen) nog eens meenam door het Actieplan Wooncoöperaties en de stand van zaken op landelijk niveau. Hierna vertelde gastspreker dr. Martin Klamt over de situatie in München, waar coöperatieven, met steun van de gemeente, een substantiële bijdrage leveren aan de krappe volkshuisvestingssituatie.


Amsterdamse raadsleden in gesprek met leden van het Platform Wooncooperaties en Stichting WOON over oplossingen knelpunten financiering.
Raadinformatiesessie wooncoöperaties Amsterdam - 18 april 2023

Samengevat

  • Wooncoöperaties kunnen (eeuwigdurende) middenhuur bouwen

  • Dragen bij aan vitale & sociale wijken

  • Financieren op termijn nieuwe initiatieven vanuit overschietende huurinkomsten

Vervolgens dook financieel expert Alex Peters (Torteltuin & PWA) iets dieper de cijfers in, om te kijken aan welke ‘knoppen’ wij gezamenlijk kunnen draaien om wooncoöperaties ook onder de huidige economische omstandigheden financierbaar te maken. Zijn belangrijkste aanbeveling: verhoog in het stimuleringsfonds het maximale leenbedrag per woning van €50.000 naar €75.000. Alex’ analyse is terug te lezen in de bijgesloten presentatie.

Samengevat

  • Aan de opbrengstenkant zitten de knoppen ‘vast’

  • Alleen op financieringskosten kan impact worden gemaakt

  • Verhoging & verlenging van de stimuleringslening helpt enorm!

Hierna heeft een aantal Amsterdamse initiatieven zich gepresenteerd: de Bonte Hulst, de Bundel, de Torteltuin, de Woonwolk en Stroom. Na een concluderende bijdrage van Eva van Dijk (Stroom & PWA) hebben de aanwezige leden van wooncoöperaties en de Amsterdamse gemeenteraad nog lang nagepraat en ideeën uitgewisseld.

Al met al was het een hoopvolle en vruchtbare avond, waarin we het belang van wooncoöperaties voor de stad opnieuw hebben vastgesteld en samen naar oplossingsrichtingen hebben gekeken. Wij voelen ons als groep(en) initiatief nemende burgers gehoord en gezien in onze moeilijkheden en wensen.

Laten wij deze avond zien als een startschot voor verdere samenwerking om ons gezamenlijk doel te bereiken: Amsterdamse wooncoöperaties laten opbloeien!

Vragen en ideeën zijn meer dan welkom via secretariaat@wooncooperatiesamsterdam.org

Comentários


bottom of page